'پلیس سودان در کشتار ساکنان کردفان دست داشته است'

یک گروه آمریکایی مدافع حقوق بشر گفته است که براساس شواهدی که در اختیار دارد، ماموران پلیس دولت سودان مسئول آدم ربایی و قتل غیرنظامیان در استان کردفان جنوبی در اوایل سال جاری بوده اند.

به گفته این سازمان، نفرات نیروی پلیس ذخیره سودان شماری از بیجاشدگان جنگ در این استان را ربودند و در نزدیکی یک پایگاه متعلق به صلحبانان سازمان ملل به قتل رساندند.

در همانحال، سازمان ملل متحده بار دیگر از دولت سودان خواسته است تا با تشکیل یک هیات مستقل، این موضوع را مورد بررسی دقیق قرار دهد.