سازمان ملل خواستار حفاظت از مردم سوریه در برابر دولت شد

ناوی پیلی، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، از قدرت های خارجی خواسته است تا به اقدامات فوری و دستجمعی "برای حفاظت از غیرنظامیان سوریه در برابر اقدامات دولت آن کشور" شده است.

خانم پیلی گفته است که از زمان آغاز تظاهرات اعتراضی در سوریه تا کنون بیش از سه هزار نفر کشته شده اند و افزوده است که دولت رویه با توسل به "سرکوب بی رحمانه" معترضان مخالف دولت، این کشور را به سوی یک جنگ داخلی تمام عیار سوق می دهد.

در خبری دیگر در مورد سوریه، یک گروه مدافع حقوق بشر گفته است که روز گذشته، دست کم ده غیرنظامی به دست نیروهای دولتی کشته شدند و همچنین، 9 تن از نظامیان مامور مقابله با تظاهرکنندگان، به دست افراد ناشناس از پای در آمدند.

دولت سوریه در موارد متعدد از کشته شدن ماموران دولتی خبر داده و شورشیان تحت حمایت خارجی را مسئول دانسته است اما مخالفان گفته اند که نظامیانی که از دستور تیراندازی به سوی مردم خودداری کنند، به دست فرماندهانشان کشته می شوند.

در همانحال، برخی منابع گفته اند احتمال دارد که با ادامه اعتراضات و برخورد خشونت آمیز ارتش با معترضان، برخی نظامیان مخالف و همچنین شماری از معترضان با به دست آوردن اسلحه به عملیات تلافی جویانه علیه نیروهای دولتی دست زده باشند.