رای اورونبای عثمان‌اف امروز صادر می‌شود

دادگاهی در تاجیکستان، امروز رای خود را در مورد اتهامات اورونبای عثمان‌اف، خبرنگار بی بی سی در این کشور، صادر می کند.

آقای عثمان‌اف متهم است که با حزب التحریر که یک گروه اسلامگرا است و فعالیتش در تاجیکستان غیرقانونی اعلام شده، همکاری کرده است.

اگر دادگاه، اورونبای عثمان اف را مجرم تشخیص دهد، او به پنج سال زندان محکوم خواهد شد، اما دادستان ها از قاضی دادگاه خواسته اند که حتی در صورت مجرم شناخته شدن آقای عثمان اف، وی را مشمول عفو قرار دهد.

آقای عثمان اف که در ماه ژوئن سال جاری میلادی بازداشت شد، اتهامات خود را رد کرده و بی بی سی نیز تاکید کرده که خبرنگارش تنها به وظایف حرفه‌ای خود عمل می‌کرده است.