نبرد سنگین در شهر سرت

گزارش‌ها از لیبی حاکیست که هم اکنون در شهر سرت، نبرد سنگینی برای شکستن مقاومت نیروهای نظامی طرفدار معمر قذافی، رهبر سرنگون شده این کشور در جریان است.

نیروهای طرفدار سرهنگ قذافی در این شهر، که زادگاه اوست، به محاصره در آمده اند، اما حاضر به تسلیم شدن نیستند.

یکی از خبرنگاران بی بی سی در سرت می‌گوید که نیروهای مسلح شورای ملی انتقالی لیبی در حال حاضر با استفاده از خمپاره و تانک، ساختمان‌ها را کوچه به کوچه تخریب می کنند.

به گفته خبرنگار ما، شهر سرت در حال نابود شدن است.

ناتو اعلام کرده است که با شدت گرفتن نبرد بین طرفین، جنگنده هایش پروازهای شناسایی فشرده‌ای را بر فراز این شهر انجام می‌دهند.