وزیر دفاع بریتانیا استعفا کرد

لیام فاکس، وزیر دفاع بریتانیا بعد از چند روز حدس و گمان در باره روابط او با یکی از دوستانش از سمت خود استعفا کرده است.

آقای فاکس در متن استعفانامه خود نوشته است که اشتباها اجازه داده که علایق شخصی او وارد محدوده فعالیت‌های حرفه‌ای‌اش شود.

وزیر دفاع بریتانیا، طی روزهای گذشته به دلیل همسفر کردن دوست صمیمی‌اش که هم‌خانه‌اش در زمان مجردی بوده است، بسیار مورد انتقاد گرفته بود.