درگیری مسلحانه میان طرفداران و مخالفان قذافی در طرابلس

گزارش‌ها حاکیست که میان طرفداران مسلح معمر قذافی، رهبر برکنار شده لیبی و نیروهای شورای ملی انتقالی، درگیری‌ مسلحانه‌ای در طرابلس، پایتخت این کشور درگرفته است.

صدای شلیک مسلسل از ناحیه ابو سلیم در طرابلس، مرکز طرفداران سرهنگ قذافی شنیده می‌شود.

از زمانی که نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی کنترل پایتخت را در دست گرفتند، این اولین بار است که درگیری‌هایی میان طرفین در طرابلس گزارش می‌شود.

گزارش‌ها همچنین حاکیست که هم اکنون در شهر سرت، یکی از مراکز وفاداران سرهنگ قذافی، نبرد بسیار سنگینی میان طرفداران و مخالفان او در جریان است.