نقص فنی در پرواز تهران - تبریز

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گزارش کرده است که پرواز ایرباس به شماره ۴۴۳ مسیر تهران – تبریز امروز پس از سه ساعت تاخیر انجام شد، اما پس از گذشته نیم ساعت خلبان اعلام کرد که به علت نقص فنی، هواپیما به تهران بازمی گردد.

این گزارش همچنین حاکیست که بعد از رفع نقص فنی، برخی از مسافران از پرواز با این هواپیما امتناع کرده‌اند که این اقدام مشکلاتی را برای آنها به همراه داشته است.

شاهدان عینی به ایسنا گفته اند که به محض نشستن هواپیما، برخی از مسافران با اصرار از هواپیما پیاده شدند.

گفته می‌شود که تعدادی از مسافران موفق شدند چمدان‌های خود را دریافت کنند، اما عده‌ای دیگر همچنان در فرودگاه منتظر بازگشت لوازم خود هستند که بدون آنها به تبریز رفته بود.