فشار کنگره بر دولت اوباما برای تحریم بانک مرکزی ایران

برای دومین روز متوالی، شماری از مقام های ارشد کنگره آمریکا خواهان تحریم بانک مرکزی ایران در واکنش به آنچه تلاش جمهوری اسلامی برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن می خوانند، شده اند.

دیوید کوهن، از مقام های ارشد وزارت خزانه داری آمریکا، روز جمعه در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان حاضر شد و به آنان گفت که دولت باراک اوباما مشغول جلب حمایت بین المللی از تحریم بانک مرکزی ایران است.

هاورد برمن، رئیس دموکرات این کمیته گفت: "به نظر من حمایت فزاینده ای از تحریم بانک مرکزی ایران وجود دارد."

او افزود: "هیچ چیزی به غیر از این تحریم ها بر اقتصاد و درآمد ایران اثر نخواهد گذاشت."

دیوید کوهن پنجشنبه در کمیته بانکی سنای آمریکا نیز تاکید کرده بود که دولت اوباما گزینه تحریم بین المللی بانک مرکزی ایران را مد نظر دارد.

ایران که اتهام تلاش برای ترور سفیر عربستان سعودی را قویا رد می کند تاکید دارد که تحریم ها بر خطی مشی این کشور اثری نمی گذارد.