پیگرد قضایی اسقف آمریکایی در رابطه با اتهامات جنسی

یک اسقف کاتولیک در آمریکا به اتهام قصور در آگاه کردن مسوولان از تخلفات جنسی یک کشیش دیگر، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است.

دادستان های ایالت میسوری می گویند که اسقف رابرت فین، ۵۸ ساله، از وجود تصاویر پورن کودکان در کامپیوتر کشیش شاون راتیگان آگاه بود، اما برای حدود پنج ماه این موضوع را پنهان کرد.

این پرونده که در کانزاس سیتی ایالت میسوری، واقع در جنوب ایالات متحده، به جریان افتاده در نوع خود بی سابقه ارزیابی شده است.

اسقف فین خود را بیگناه می داند. او در سال ۲۰۰۵ به رهبری کلیسای کانزاس سیتی منصوب شد.