چهار پیکارجو در ولایت پنجشیر افغانستان کشته شدند

از شمال شرق افغانستان گزارش می رسد که پیکارجویان به یک مجتمع ساختمانی محل استقرار نیروهای خارجی و افغان حمله کرده اند. غیرنظامیان نیز در این مجمتع زندگی می کنند.

چهار پیکارجو با آر پی جی به ورودی این مجتمع واقع در ولایت پنجشیر حمله کردند و یک خودروی حاوی مواد انفجاری را منفجر کردند.

در اثر این حمله، هر چهار پیکارجو کشته و دو محافظ نیز مجروح شدند.

این مجتمع، پایگاه یک تیم بازسازی در ولایت پنجشیر است.

طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته اند.