چند عضو بلندپایه القاعده در یمن کشته شدند

در اثر چند حمله هوایی به منطقه شبوه در یمن، تعدادی از پیکارجویان شبکه القاعده کشته شده اند.

ابراهیم البنان، از مقام های بلندپایه القاعده، از جمله کشته شدگان این حمله هوایی است. وی تبعه مصر است.

هنوز مشخص نیست که آیا حملات هوایی به این منطقه از یمن توسط هواپیماهای آمریکایی صورت گرفته یا هواپیماهای یمنی.