صدور فرمان جدید برای مقابله با تبعیض در مصر

دولت نظامی انتقالی مصر، یک هفته بعد از کشته شدن ۲۶ نفر در درگیری نیروهای دولتی و معترضانی که بیشترشان از مسیحیان قبطی بودند، فرمان جدیدی را برای مقابله با تبعیض در این کشور صادر کرده است.

بر اساس این فرمان جدید افرادی که به اتهام اعمال تبعیض نژادی یا تبعیض مذهبی، مجرم شناخته شوند، با مجازات‌های سخت و شدیدتری روبه‌رو خواهند شد.

یک سازمان فعال در زمینه حقوق بشر در مصر، این فرمان جدید را گامی نمادین و مثبت، ولی کم و محدود توصیف کرده است.

مسیحیان قبطی در مصر، مقامات نظامی این کشور را متهم می‌کنند که به اندازه کافی برای حفاظت از آنها در برابر حمله‌های فزاینده اسلام‌گرایان افراطی اقدام نمی‌کنند.