'بار ناشی از هدفمندی یارانه‌ها بر دوش بیمارستان‌ها سنگینی می کند'

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، گفته است که "بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها، مصوب شد که ۳ هزار میلیارد دلار از محل مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت، به حوزه بهداشت و درمان اختصاص یابد"، ولی این اعتبار تاکنون تامین نشده است.

مرضیه وحید دستجردی گفته است که هرچه سهم بودجه بخش بهداشت و درمان کمتر باشد، مردم باید هزینه‌های بیشتری پرداخت ‌کنند که باعث فقر و کمر شکنی، و در نهایت، نارضایتی آنها می‌شود.

او اضافه کرده است که بر اساس برآوردها، با اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بخش‌های درمانی و بیمارستان‌های دولتی با ۷۶۰ میلیارد تومان کسری بودجه روبه‌رو شده اندکه باید طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، جبران شود، ولی در هفتمین ماه سال، هیچ مبلغی از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی به بخش بهداشت و درمان پرداخت نشده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین فرسودگی بیمارستان‌ها را از مهم‌ترین مشکلاتی خوانده است که موجب نارضایتی مردم از خدمات بخش بهداشت و درمان در ایران می‌شود و افزوده: "در عین حال همچنان بار ناشی از هدفمندی یارانه‌ها بر دوش بیمارستان‌ها سنگینی می کند."