تصویب قانون جدید مبازه با تبعیض در مصر

یک هفته پس از درگیری های خونین میان قبطیان و نیروهای امنیتی مصر، شورای نظامی این کشور، قانون جدیدی را برای مبارزه با تبعیض وضع کرد.

مطابق قانون جدید، مجازات و جریمه برای اعمالی که بتوان آن را هرگونه اعمال تبعیض نامید، افزایش یافته است.

وضع این قانون جدید، پس از آن صورت می گیرد که هفته گذشته، در یک رشته درگیری های خونین میان هزاران مسیحی قبطی و نیروهای امنیتی مصر در حوالی میدان تحریر قاهره، دست کم ۲۶ نفر کشته و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شدند.

تجمع مسیحیان قبطی در اعتراض به "آتش زدن" یک کلیسا در جنوب این کشور، برگزار شده بود که به درگیری شدید میان تظاهرات کنندگان و نیروهای نظامی و امنیتی انجامید.

فعالان حقوق بشر در مصر می گویند که وضع قانون جدید، از نظر محتوا، گامی بسیار مهم محسوب نمی شود اما نشانه ای مثبت در جهت رفع تبعیض هاست.

مسیحیان قبطی، دولت را به "سهل انگاری" در فراهم کردن شرایط عادلانه برای آنها و تامین حقوقشان متهم می کنند.

در مصر بیش از ۸ میلیون مسیحی قبطی زندگی می کنند که جمعیتی حدود ۶- ۸ درصد جمعیت کل مصریان است.