بازداشت هفتاد معترض 'اشغال وال استریت' در نیویورک

پلیس نیویورک چندین نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات امروز نیویورک را که هماهنگ با سایر شهرهای جهان به آنچه "طمع اقتصادی ثروتمندان و بنگاه های اقتصادی" اعتراض می کردند، بازداشت کرده است.

دستگیری‌ها هنگامی اغاز شد که معترضان به سوی میدان تایمز نیویورک حرکت کردند. تعداد بازداشت شدگان ۷۰ نفر گزارش شده است.

روز شنبه (۱۵ اکتبر-۲۳ مهر) هزاران نفر در سراسر جهان، در تظاهرات گسترده و در اعتراض به آنچه طمع شرکت‌های بزرگ و کاهش بودجه برنامه های اجتماعی دولت‌ها توصیف شده، شرکت کردند.

برگزارکنندگان این تظاهرات جهانی، که نام آن را ۱۵ اکتبر گذاشته‌اند، هدفشان را "آغاز تغییری جهانی" توصیف کرده اند.

در وبسایت آنها گفته شده است: "ما متحد و همصدا، نخبگان مالی و سیاستمدارانی را که در خدمت آنها هستند، متوجه خواهیم کرد که به عهده ماست، به عهده ما مردم است، که در باره آینده تصمیم بگیریم."