دوازده کشته در ناآرامی‌های یمن

نیروهای امنیتی دولت علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، با آتش گشودن بر روی تظاهرات کنندگان مخالف دولت، دوازده نفر را کشتند.

شاهدان عینی از صنعا، پایتخت یمن، می گویند که نیروهای امنیتی، روز شنبه (۱۵ اکتبر - ۲۳ مهر) با شلیک مستقیم به سوی معترضان و پرتاب گاز اشک آور و ماشین های آب پاش، تلاش کردند که تظاهرات مخالفان به سوی مرکز صنعا را متفرق کنند.

همزمان در بخش دیگری از یمن و در اثر چند حمله هوایی به منطقه شبوآ، تعدادی از پیکارجویان شبکه القاعده کشته شده اند.