قوه قضائیه: به صلاح خاوری است به ایران برگردد

ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه ایران گفت این کشور می تواند از اینترپل (پلیس بین الملل) برای بازگرداندن محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی استفاده کند.

آقای رئیسی در عین حال به خبرگزاری مهر گفته است که به صلاح آقای خاوری است که به کشور برگردد.

نام محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، در ارتباط با اختلاس چند هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی مطرح شد اما پس از آن، آقای خاوری از ایران خارج شد و هنوز به کشور بازنگشته است.