هشدار عربستان نسبت به ناآرامی در ایام حج

یک مقام سعودی هشدار داده که این کشور هیچ گونه ناآرامی را در ایام حج تحمل نخواهد کرد.

شاهزاده خالد الفیصل بن عبدالعزیز آل سعود، امیر مکه گفت: "ما اجازه نخواهیم داد تا هیچ چیزی روند حج را مختل کرده و زائران را ناراحت کند."

او هشدار داد که آشوب و ناامنی و در ایام حج قابل قبول نیست و تحمل نخواهد شد.

امیر مکه افزود مهم ترین مسئولیت برای عربستان، تامین راحتی و امنیت زائران است.

مقامات عربستان معمولا هر سال در ایام حج چنین هشدارهایی را می دهند.

این کشور طی سال های گذشته بارها به ایران هشدار داده که از مراسم حج برای اغراض سیاسی و اهداف خود استفاده نکند.

مقام های ایرانی بر برگزاری مراسم "برائت از مشرکین" تاکید می کنند، این در حالی است که مقام های عربستان برخی از آداب و رسوم مذهبی رایج در میان شیعیان را مجاز نمی دانند و مانع از آن می شوند که زائران ایرانی، چنین شعائری را اجرا کنند.

برائت از مشرکین تعبیری قرآنی دارد و منظور آن "اعلام بیزاری و اجتناب از مشرکین و قطع ارتباط با آنها" است. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، با نظر آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، این مراسم در حین حج برگزار می شود.