احمدی نژاد: ترور کار آدم های بی فرهنگ است

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در واکنش به اتهام آمریکا مبنی بر دخالت ایران در طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا گفته که "ملت ایران ملت با فرهنگی است و احتیاج به ترور ندارد و ترور کار شماهاست."

آقای احمدی نژاد گفت که آنها هر روز برای جوسازی علیه ایران تلاش و ایران را به ترور متهم می کنند "در صورتی که ترور کار انسان های بی فرهنگ است."

رئیس جمهور ایران همچنین در واکنش به تحریم ها علیه ایران گفت که "یک روز جنگ تحمیلی راه می اندازند، یک روز محاصره و تحریم اقتصادی و روز دیگر فشار سیاسی وارد می کنند و هر روز یک جو سازی می کند که هیچ یک از آنها نمی تواند جلو پیشرفت ملت ایران را بگیرد."