یک مقام نظامی ایران خواستار برخورد با سفارت بریتانیا شد

سرتیپ مسعود جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح گفت که وقت آن رسیده که "با سفارت انگلیس در تهران به عنوان مرکز توطئه و جاسوسی برخورد لازم صورت گیرد."

آقای جزایری که نامش در فهرست تحریم های جدید اتحادیه اروپا قرار گرفته در گفتگو با خبرگزاری مهر اقدام اروپا را "بچگانه و مضحک" توصیف کرده و گفته که این کار "اتحادیه اروپا نقض دموکراسی و حقوق بشر مورد ادعای غربی هاست."

معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت که "هر گونه انفعال در برابر تحرکات ضد ایرانی دولت ورشکسته انگلیس اجحاف در حق مردم ایران محسوب می شود."

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهار روز گذشته سایت سفارت بریتانیا در تهران، اسامی و تصاویر ۲۹ مقام ایرانی را که اتحادیه اروپا به تازگی آنها را تحریم کرده، منتشر کرده است.

در سایت سفارت، اسامی و مسئولیت این افراد با عنوان "تحریم ناقضان حقوق بشر" آمده است که بر اساس تحریم های وضع شده، "دارایی های این اشخاص مسدود می شود و همچنین به اتحادیه اروپا ممنوع الورود هستند."