محتشمی پور در دادگاه از خود دفاع نکرد

فخر السادات محتشمی پور عضو جبهه مشارکت ایران و همسر مصطفی تاج زاده، حاضر نشد در دادگاه از خود دفاع کند.

دلیل اعتراض ِ خانم محتشمی‌پور، رسیدگی نکردن به پرونده آقای تاج زاده است. گفته می شود خانم محتشمی پور به دلیل فشار قاضی بر وکلایش، مجبور به عزل آنها شده.

اتهام خانم محتشمی پور، شرکت در تجمعات غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام اعلام شده است.