انتخاب نامزد حزب سوسیالیست فرانسه برای رقابت با سارکوزی

فرانسوا اولانده به عنوان نامزد حزب سوسیالیست فرانسه برای رقابت با نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ انتخاب شده است.

آقای اولانده توانست در انتخابات مقدماتی حزب سوسیالیست در روز یکشنبه، مارتین اوبری، رهبر این حزب را شکست دهد.

خانم اوبری پیش از اعلام نتایج انتخابات مقدماتی شکست خود را پذیرفت.

آقای اولانده پس از انتشار خبر پیروزی خود در سخنانی وعده داد برای کسانی که شکیبایی تحمل سیاست های آقای سارکوزی را از دست داده اند، مبارزه خواهد کرد.

نظرسنجی ها بیانگر برتری آقای اولانده نسبت به نیکولا سارکوزی است.

بر این اساس محبوبیت آقای اولانده ۵۶ درصد است و این رقم برای آقای سارکوزی ۴۴ درصد اعلام شده است.