گروهی از گروگان های قاچاقچیان در مکزیک آزاد شدند

ارتش مکزیک از نجات ۶۱ گروگان مرد که به وسیله قاچاقچیان مواد مخدر در نزدیکی مرز آمریکا به اسارت درآمده بودند، خبر داده است.

بنا بر اعلام ارتش مکزیک، این افراد در خانه ای در شهر پیدراس نگراس نگهداری می شدند و سه فرد مسلح نگهبان آنها بودند.

گفته می شود این افراد در مناطق مختلف مکزیک ربوده و وادار به کار برای گروه های تبهکار شده بودند.

کارتل های مواد مخدر در مکزیک متهم به ربودن مهاجران کشورهای دیگر آمریکای لاتین و به کار گرفتن آنها هستند.