اتحادیه عرب از دولت و مخالفان در سوریه خواست مذاکره کنند

اتحادیه عرب از دولت سوریه و مخالفان آن خواسته است تا برای پایان دادن به خشونت در این کشور در یک گفت و گوی ملی شرکت کنند.

وزاری خارجه اتحادیه عرب در نشستی اضطراری در قاهره تصمیم گرفتند که عضویت سوریه در این اتحادیه را تعلیق نکنند.

اتحادیه عرب از نمایندگان تمام گروه های سوری خواسته است تا طی مدت دو هفته برای انجام گفتو گو به قاهره بروند.

واکنش اولیه دولت سوریه به این طرح اتحادیه عرب محتاطانه بوده است.

پیش از این مخالفان حکومت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه از تهاجم جدید نیروهای امنیتی این کشور به شهر زبدانی در مرز لبنان خبر داده بودند.