وزیر خارجه ایران: در بدترین شرایط تحریم هستیم

علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران می گوید که تهدیدها و تحریم ها سالها وجود داشته اما "اکنون در بدترین شرایط آن هستیم."

آقای صالحی که در نشست هیات نمایندگی اتاق بازرگانی ایران شرکت کرده بود، گفت که "در ۳۲ سال این قدر تحت فشار اقتصادی و تحریم سیاسی نبوده ایم که این چالشی بزرگ است."

وزیر خارجه ایران اضافه کرده که "حالا باید دید که چگونه می توان از این چالش به عنوان یک فرصت استفاده کرد، اگر فرصت نیست چگونه می توان آن را به فرصت تبدیل کرد."

این سخنان در شرایطی مطرح شده است که تحریم های تازه ای از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه دولت و مقامات دولتی وضع شده است.

معمولا مقامات حکومتی ایران در واکنش به تحریم ها می گویند که در سالهای بعد از انقلاب این کشور تحریم بوده و تحریم ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد و ناظران می گویند که کمتر پیش آمده که مقامی در سطح وزیر چنین تصویری از تحریم ها ارائه کند.