۲۵ استاد دانشگاه صنعتی شریف بازنشسته شدند

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفته است که ۲۵ استاد این دانشگاه بازنشسته شده‌اند.

رضا روستا آزاد به خبرگزاری مهر گفته است که استادان بازنشسته این دانشگاه ۶۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه خدمت دارند.

به گفته او، این استادان با درجه مربی و با مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد بازنشسته شده‌اند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف اضافه کرده است که در سه سال گذشته ۶۰ نفر منطبق با راهبردهای دانشگاه و وزارت علوم جذب این دانشگاه شده‌اند.