هشدار آیت الله خامنه ای نسبت به تفرقه شیعه و سنی

آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در جریان سفر استانی خود هشدار داده که "دشمنان اسلام قصد دارند بین شیعه و سنی تفرقه بیندازند".

رهبر جمهوری اسلامی در جریان سفر خود به غرب ایران این سخنان را مطرح کرد. وی گفت دو مذهب شیعه و اهل تسنن در موارد زیادی با هم اشتراک دارند.

او که در پاوه در استان کرمانشاه سخن می گفت تاکید کرد ایران از مواضعش عقب نشینی نخواهد کرد.

به گزارش فارس، آقای خامنه ای گفت: "بزرگان نهضت اسلامی، از سالها قبل از پیروزی انقلاب، فکر عمیق وحدت مذاهب مختلف اسلامی را به جد پیگیری می کردند و بعد از تشکیل نظام اسلامی نیز هیچ کشوری مانند ایران، اینگونه مهربان و با صفا ،به یاری برادران فلسطینی که اصولا اهل سنت هستند، نپرداخته است".