جهان به سوی ریشه کنی مالاریا پیش می رود

در یک گزارش جدید آمده است که بیش از یک سوم از ۱۸۰ کشوری که مالاریا در آنها شیوع دارد، در مسیر ریشه کن کردن این بیماری در یک دهه آینده هستند.

سازمان بهداشت جهانی در این گزارش می گوید که اخیرا پیشرفت های قابل توجهی برای مبارزه با این بیماری انجام شده و در طی ده سال گذشته شمار مرگ و میر ناشی از مالاریا در سطح جهان ۴۰ درصد کاهش یافته است.

کارشناسان می گویند اگر هدف تعیین شده برای ریشه کن کردن مالاریا محقق شود، جان سه میلیون نفر دیگر - عمدتا در قاره آفریقا که مالاریا در آن شایع تر همه جاست - تا سال ۲۰۱۵ نجات خواهد یافت.