نفوذ نیروهای دولت موقت لیبی به بنی ولید

نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی می گویند که روز یکشنبه وارد شهر بنی ولید، یکی از آخرین پایگاه های هواداران معمر قذافی شده اند.

فرماندهان نیروهای شورای انتقالی می گویند که با مقاومت شدید طرفداران سرهنگ قذافی در این شهر روبرو شده اند.

بر اساس برخی گزارش ها نیروهای مخالف آقای قذافی به مرکز شهر رسیده اند، اما این گزارش ها هنوز تایید نشده است.

نیروهای شورای انتقالی لیبی در شهر سرت، زادگاه معمر قذافی هم تلاش می کنند تا راهکار تازه ای برای شکست هواداران آقای قذافی پیدا کنند.

خبرنگار بی بی سی می گوید مخالفان سرهنگ قذافی بعد از مدت ها درگیری کم نتیجه در این شهر، تمرکز و انگیزه اولیه خود را از دست داده اند.

این نیروها در این مدت با اتهام غارت اموال محلی هم روبرو شده اند.