دفاع پوتین از نامزدی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری

ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه از برنامه های خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور دفاع کرده و هشدار داده که بدون او خطر بازگشت هرج و مرج اقتصادی دهه ۱۹۹۰ میلادی وجود دارد.

آقای پوتین در گفت و گویی که همزمان از سه شبکه اصلی تلویزیون روسیه پخش شد گفت که اقتصاد روسیه در وضعیتی شکننده قرار دارد و تنها دو یا سه گام اشتباه دیگر آن را به دوران سیاه گذشته باز خواهد گرداند.

او لطیفه ای هم از دهه ۱۹۹۰ میلادی نقل کرد با این مضمون که میزبانان فقیر از مهمانانشان میپرسیدند که آیا از صابون استفاده کرده اند یا نه. اگر کرده بودند می گفتند که باید به جایش چایشان را بدون شکر بخورند.