اتحادیه اروپا، سفر رئیس جمهور اوکراین را لغو کرد

اتحادیه اروپا سفر ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهور اوکراین را به دلیل ابراز نارضایتی از زندانی کردن یولیا تیموشنکو لغو کرده است.

یولیا تیموشنکو، نخست‌وزیر سابق اوکراین هفته پیش در دادگاهی در این کشور به هفت سال زندان محکوم شد.

قرار بود آقای یانوکویچ روز پنجشنبه با رهبران کشورهای اتحادیه اروپا دیدار و مذاکره کند اما دیپلمات ها می گویند این سفر به زمان دیگری موکول شده است.

بر اساس حکم دادگاه، خانم تیموشنکو در هنگام امضای یک قرارداد گازی با روسیه در سال ۲۰۰۹ از حدود اختیارات خود فراتر رفته است.

خانم تیموشنکو بعد از صدور حکم دادگاه گفت که این حکم با انگیزه های سیاسی صادر شده است.