تلاش دوباره بانک مرکزی ایران برای کنترل نرخ ارز در بازار

بانک مرکزی ایران برای کنترل قیمت ارز در بازار، به تمام شعب ارزی بانک ها دستور داده که به متقاضیان ارز بفروشند.

بنابر اطلاعیه بانک مرکزی، تمامی کسانی که متقاضی خرید ارز هستند از وارد کنندگان تا مشتریان بانکها می توانند برای خرید ارز به شعب ارزی "تمام بانکها" مراجعه کنند.

بانک مرکزی تاکید کرده در صورتی که شعب ارزی بانکها نتواند نیاز ارزی متقاضیان را "اجابت" کنند، ادارات بین الملل همه بانکها و اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی پاسخگوی متقاضیان خواهند بود.

قیمت ارز در بازار با وجود تلاش چندباره بانک مرکزی در کنترل قیمت ها همچنان سیر صعودی دارد.

بنابر گزارشها، هر دلار در بازار در حالی به ۱۲۷۲ تومان رسیده که بانک مرکزی هر دلار را به قیمت ۱۰۶۶ تومان می فروشد. هر یورو نیز در بازار به قیمت ۱۷۴۰ تومان معامله می شود در حالی که قیمت دولتی آن ۱۴۶۸ تومان است.

تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد برخی از ارزها نظیر دلار به بیشتر از ۲۰۰ تومان رسیده است.