قیمت آب در ایران بیست درصد افزایش می یابد

در اجرای برنامه حذف یارانه ها، محمدرضا عطار زاده معاون وزیر نیرو در امور آب می گوید که قانون اجازه داده است که در مرحله دوم حذف یارانه ها، وزارت نیرو بتواند تعرفه های آب را بیست درصد افزایش دهد.

آقای عطار زاده به خبرگزاری مهر گفته که وزارت نیرو درخواست خود را به ستاد هدفمندی یارانه ها داده و اگر ستاد "اجازه بدهد، تعرفه های جدید آب اعمال خواهد شد."

اجرای برنامه حذف یارانه ها زمستان سال گذشته آغاز شد و با حذف بخشی از یارانه ها قیمت برخی مواد سوختی نظیر بنزین، گاز و برق چندین برابر شد.

قرار بود که در مراحل بعدی اجرای این برنامه نیز، قیمت ها دوباره افزایش پیدا کند اما از آن زمان تاکنون به دلیل بروز برخی مشکلات، دولت از افزایش دوباره قیمت ها خودداری کرده است.