مصلحی: دشمن در پی بی‌اعتماد کردن دانش‌آموزان به نظام است

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، گفته است: "دشمن بیشترین سرمایه گذاری را برای عدم اعتماد دانش آموزان به نظام دنبال می کند تا اعتماد فرزندان مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی از بین برود."

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای مصلحی در مورد نحوه عملیات "دشمن" در این زمینه توضیح داده است که "شبکه های ماهواره ای با ایجاد فضای بی اعتمادی، اهداف دشمن را دنبال می کنند."

وزیر اطلاعات همچنین "مروجان عرفان های کاذب" را متهم کرده است که از شبکه های ماهواره ای و در فضای مجازی، افکار خود را ترویج می کنند و "به دنبال جذب دانش آموزان هستند."

وی از دانش آموزان خواسته است تا "در مباحث مختلف و به ویژه در رابطه با فعالیت شبکه های مجازی نسبت به هشدارهای امنیتی حساس باشند و این هشدارها را جدی بگیرند."