عفو بین الملل: دولت ایران به نقض حقوق بشر اذعان کند

عفو بین الملل با صدور اطلاعیه ای به مناسبت برگزاری جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، از دولت این کشور خواسته است تا در گزارش خود به این کمیته، که نخستین گزارش از این نوع طی بیش از یک دهه گذشته است، "به نقض عمدی حقوق بشر در گذشته و حال اذعان کند."

عفو بین الملل در این اطلاعیه، مقامات ایرانی را متهم کرده که در گذشته به کمیته حقوق بشر بی اعتنایی و اهانت کرده اند و افزوده است: "آنان باید این بار پاسخ هایی حقیقی به سئوالات بدهند و تعهد خود را به جبران آنچه که بر بسیاری از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و خانواده های آنان روا داشته اند نشان دهند."

این سازمان مدافع حقوق بشر حکومت جمهوری اسلامی را "ناقض زنجیره ای حقوق انسانی" خوانده است و گفته است که این حکومت صدها نفر از جمله افراد زیر سن قانونی را هر سال اعدام می کند، به آزار مخالفان و فعالان سیاسی می پردازد، هزاران تن از جمله حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر را به زندان می اندازد و حقوق اقلیت ها را نادیده می گیرد.