ممنوعیت خرید کالای خارجی برای نهادهای دولتی در ایران

در پی سخنرانی آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران درباره ضرورت خرید کالاهای ایرانی توسط سازمان های دولتی و حمایت از تولید داخلی، هیات دولت ایران طی مصوبه ای خرید کالاهای خارجی از طرف دستگاه های دولتی را ممنوع اعلام کرده است.

بر اساس این مصوبه، سازمان های دولتی باید از پرداخت اعتبار برای خرید کالاهای خارجی که دارای نمونه یا مشابه تولید داخلی هستند، خودداری کنند.

دولت ایران همچنین تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه هایی را که از بودجه عمومی استفاده می کنند ، جز در موارد تصریح شده در قانون، ممنوع کرده است.