نماینده مجلس ایران خواستار ممنوع الخروجی مدیران سایپا شد

نادر قاضی پور، رئیس هیات تحقیق و تفحص از گروه خودرو سازی سایپا در مجلس ایران در نامه ای به دادستان تهران خواستار ممنوع الخروج شدن رئیس و هیات مدیره این شرکت شد.

آقای قاضی پور گفت: "هیچ نظارت دقیقی بر گردش مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سایپا وجود ندارد و بنا بر این پرونده سایپا اگر مهم تر از کلاهبرداری اخیر سه هزار میلیارد تومانی نباشد، کمتر نیست."

سایپا اعلام کرده است که گفته های این نماینده مجلس "خلاف واقع و تهمت" است و از او به دادگاه شکایت می کند.

مجلس ایران از اواخر بهار سال جاری در حال تحقیق و تفحص از شرکت خودرو سازی سایپا است.

موضوع این تحقیق و تفحص نحوه واگذاری و بررسی چگونگی فروش سهام این شرکت خودروسازی است.