محرومیت طولانی مدت فرزندان میرحسین موسوی از دیدار با والدین

فرزندان میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت در ایران از محرومیت ۵۰ روزه از دیدار با پدر و مادرشان خبر داده اند.

دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، در گفت و گو با سایت خبری کلمه که به آقای موسوی نزدیک است، گفته اند بیشتر از ۵۰ روز است که از والدین خود بی خبر هستند.

میرحسین موسوی و همسرش از ۲۵ بهمن گذشته در حبس خانگی به سر می برند.

به گفته فرزندان آقای موسوی، برخورد والدین آنها با یکی از مقام های قضایی در ماه رمضان و انتشار بخشی از اخبار مربوط به آخرین دیدارشان باعث ممانعت مقام ها از دیدار تازه است.

دختران آقای موسوی همچنین گفته اند که والدین آنها با پدربزرگ و مادرشان تلفنی صحبت کرده اند و به یکی از بستگان هم اجازه دیدار با آنها داده شده است.