چین: دالایی لاما، تبتی‌ها را به خودکشی تشویق می‌کند

چین بار دیگر با انتقاد از دالایی لاما، رهبر معنوی تبتی‌ها، او را متهم کرده که تبتی های چین را به خودکشی تشویق می کند.

اخیرا نه نفر از جمله هشت راهب و یک راهبه در اعتراض به سیاست های چین در قبال تبت خود را آتش زدند که بسیاری از آنها جان خود را از دست داده اند.

گروهی از تحلیلگران می گویند افزایش تعداد افرادی که خود را به آتش می کشند، نشاندهنده خشم روز افزون تبتی های مقیم این منطقه است.

وزارت خارجه چین هفته پیش هم از دالایی لاما به خاطر محکوم نکردن اقدام به آتش سوزی ها انتقاد کرده بود.