فرانسه خروج نظامیان خود از افغانستان را آغاز کرد

وزیر دفاع فرانسه گفته است که در اجرای برنامه کاهش حضور نظامی این کشور در افغانستان، دویست تن از نفرات ارتش فرانسه از افغانستان خارج می شوند.

فرانسه به عنوان یکی از اعضای سازمان ناتو واحدهایی متشکل از حدود چهار هزار نفر را به افغانستان اعزام کرده اما در نظر دارد در اجرای برنامه انتقال مسئولیت حفظ امنیت افغانستان به ارتش و پلیس آن کشور، این افراد را به تدریج به فرانسه بازگرداند.

نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، گفته است که تمامی نظامیان فرانسوی تا پایان سال ۲۰۱۴ که مهلت نهایی خروج ناتو از افغانستان است، خاک این کشور را ترک خواهند کرد.