ملکه بریتانیا وارد استرالیا شد

الیزابت دوم، ملکه بریتانیا، و همسرش برای یک دیدار یازده روزه وارد کانبرا، پایتخت ا سترالیا شده اند و قرار است طی دیدار از این کشور، به شهرهای ملبورن و بریزبین نیز سفر کنند.

ملکه بریتانیا، که ریاست تشریفاتی جامعه کشورهای مشترک المنافع را نیز بر عهده دارد، در جریان سفر به استرالیا در مراسم رسمی جلسه رهبران دولت های عضو این جامعه در شهر پرث نیز شرکت خوهد کرد.

پیشنهاد دولت بریتانیا برای تغییراتی در نحوه وراثت تاج و تخت نیز از جمله موضوعاتی است که در دستور کار اجلاس پرث قرار دارد.

در صورت تایید این پیشنهاد و تصویب آن در پارلمان بریتانیا، از این پس بزرگترین فرزند پادشاه، چه دختر و چه پسر، به مقام ولیعهدی می رسد و قاعده کنونی شامل اولویت اولاد ذکور لغو می شود.

ملکه بریتانیا رئیس کشور استرالیا نیز هست و نظرسنجی ها نشان می دهد که موقعیت سلطنت در این کشور به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۱ رسیده و در حال حاضر، تنها سی و چهار درصد از استرالیایی های بالای چهارده سال خواستار تغییر نظام حکومتی از سطلنت مشروطه به جمهوری هستند.