افزایش ۱۷ درصدی تقاضای پناهندگی از کشورهای صنعتی جهان

آمارها نشان می دهد که موارد تقاضای پناهندگی از کشورهای صنعتی جهان ظرف شش ماه گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته است.

در گزارشی که توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) منتشر شده آمار مربوط به این افزایش منتشر شده است.

در گزارش این آژانس آمده است که عمده افزایش از طرف ساکنان کشورهایی بوده که میزان بی ثباتی و جابجایی مردم بخاطر درگیری ها و امثال آن در آنها بالاست.

این آژانس در گزارش خود آورده که نیمه دوم سال معمولا شاهد افزایش تقاضاهای پناهندگی است و پیش بینی کرده که رقم متقاضیان امسال به ۴۲۰ هزار برسد که بالاترین آمار ظرف هشت سال گذشته است.