صادق لاریجانی : گزارش حقوق بشر 'سخیف' بود

صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه ایران گزارش ارایه شده توسط گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران را "سخیف و ناصحیح و غیر مستند" توصیف کرده است.

آقای لاریجانی گفت در حالی که وعده داده شده بود که در اولین گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر به روشهای کاری پرداخته شود، اما در این گزارش تنها به اختصار به این موضوع اشاره شده و به "سمت و سوی ارایه گزارشهای ماهوی راجع به جریانات داخلی کشورمان رفته است".

رییس قوه قضاییه ایران در ادامه انتقاد کرده که این گزارش بی طرفی را رعایت نکرده و تنها موضع مخالفان و منتقدین حکومت ایران را تکرار کرده است.

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، روز شنبه هفته جاری نخستین ارزیابی خود از وضع حقوق بشر در ایران را طی گزارشی ارائه کرد.

نحوه رفتار با فعالان جامعه مدنی (وضعیت فعالان سیاسی روزنامه نگاران فعالان دانشجویی، هنرمندان، وکلا و فعالان محیط زیست)، آزادی اجتماعات، حقوق زنان، اقلیت های قومی و مذهبی، مجازات اعدام و حبس به دلیل ارتباط با نهادهای خارجی، سرفصل های گزارش آقای شهید را تشکیل می دهند.