صدها هزار کودک سومالیایی در خطر مرگ

اندرو میچل وزیر توسعه بین المللی بریتانیا می گوید که در سه ماهی که از اعلام خشکسالی در شاخ آفریقا می گذرد تغییری در ابعاد این بحران ایجاد نشده است.

او گفت که همچنان صدها نفر که بیشتر آنها را کودکان تشکیل می دهند روزانه جان خود را از دست می دهند.

آقای میچل گفت که فقط در سومالی بیش از ۴۰۰ هزار کودک در خطر مرگ به سر می برند.

وی افزود که کمک های بریتانیا شامل واکسیناسیون سرخک است و داروهای ضد مالاریا برای مواقع بارندگی های موسمی به سومالی ارسال شده است.

این کمک ها همچنین شامل ارسال دانه برای کشت و کار است.