افزایش ۱۷ درصدی سود اوراق مشارکت در ایران

شورای پول و اعتبار در ایران تصویب کرد سود اوراق مشارکت امسال به ۱۷ درصد افزایش یابد. تا پیش از این تصمیم، سود این اوراق برای سال جاری ۱۵ و نیم درصد تعیین شده بود.

همزمان درخواست بانک مرکزی برای افزایش سود سپرده های بانکی در جلسه شورا رای نیاورد.

بانک مرکزی ایران سعی می کند برای کنترل نقدینگی در بازار، سود سپرده های بانکی را بیشتر کند تا سرمایه های سرگردان به بانکها هدایت شوند.