وزارت خارجه فرانسه از 'مرگ' گروگان معلول فرانسوی خبر داد

وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده است که یک زن معلول فرانسوی که ماه گذشته در کنیا گروگان گرفته شده بود، درگذشته است.

ماری دودیو از تفریحگاهی در شمال کنیا ربوده شد و تصور می شود که پیکارجویان سومالیایی مسئول این واقعه بوده اند.

مقامات فرانسوی می گویند رابطان و واسطه هایی که برای آزادسازی خانم دودیو تلاش می کردند، خبر مرگ او را به اطلاع آنها رسانده اند.

وزارت خارجه فرانسه اطلاعات بیشتری در مورد زمان و علت مرگ خانم دودیو در دست ندارد، اما اعلام کرده است که دلیل مرگ این زن معلول فرانسوی احتمالا آن بوده است که گروگانگیرانش داروهای مورد نیاز او را که مقامات فرانسوی در اختیار آنها قرار داده بودند، به او نداده اند.