برونی و سارکوزی صاحب دختر شدند

به گزارش رسانه های محلی فرانسه کارلا برونی همسر نیکولا سارکوزی رئیس جمهور این کشور در کلینیکی در پاریس یک فرزند دختر به دنیا آورده است.

شاهدان عینی گفتند که آقای سارکوزی چند ساعت پس از زایمان به کلینیک لا موت رسید.

او پیشتر در روز چهارشنبه به کلینیک سر زده بود اما برای گفتگو درباره بحران بدهی حوزه یورو به آلمان سفر کرد.

کاخ الیزه گفته است که اعلامیه ای صادر نخواهد کرد زیرا این یک مساله خصوصی خانوادگی است.

خانم برونی صاحب یک فرزند پسر از رابطه قبلی اش می باشد و آقای سارکوزی نیز سه پسر از ازدواج های قبلی دارد.