جلسه هیات دولت با حضور رهبر جمهوری اسلامی در کرمانشاه

اعضای هیات دولت که همزمان با ادامه دیدار رهبر جمهوری اسلامی از استان کرمانشاه در جلسه ای نحوه بهبود شرایط این استان را بررسی کرده بودند در جلسه دیگری با آیت الله علی خامنه ای شرکت کردند.

به گزارش سایت رهبر جمهوری اسلامی، در این جلسه، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، گفت که هیات دولت در جلسه خود در استان کرمانشاه، یکصد و چهل طرح را برای عمران و پیشرفت این استان تصویب کرد و آیت الله خامنه ای هم گفت که استان کرمانشاه نیازمند کار فوق العاده و تدبیر ویژه دولت است.

جلسه هیات دولت با حضور آیت الله خامنه ای بدون حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، تشکیل شد که با آغاز سفر رهبر جمهوری اسلامی به کرمانشاه، با لغو سفرهای خود، گفته بود که هنگام غیبت رهبر از تهران، خود را ملزم می داند در پایتخت بماند.

تصاویری که سایت رهبری از دیدار هیات دولت و آیت الله خامنه ای در کرمانشاه منتشر کرده علاوه بر شماری از معاونان رئیس جمهوری و وزیران، اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر ریاست جمهوری را نیز در میان حاضران نشان می دهد.