چین قانون 'اجبار به کمک به هم‌نوع' را تصویب می کند

مقامات استان گوانگونگ در جنوب چین قانونی را در دست بررسی دارند که در صورت تصویب، شهروندان را مجبور می کند به کسانی که نیاز به کمک دارند کمک کنند.

تلاش برای تدوین این قانون پس از آن آغاز شد که یک دختر دو ساله در مقابل چشم هجده رهگذر در شهر فوشان، دو بار با اتومبیل برخورد کرد بی آنکه کسی در صدد برآید او را به پیاده رو بیاورد.

انتشار این گزارش در رسانه های خبری باعث خشم مردم چین و فشار برای تدوین و تصویب قانونی به منظور مجبور کردن مردم به کمک به یکدیگر شد.