معاون دادستان کل ایران مامور تنظیم ادعانامه علیه آمریکا شد

غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل جمهوری اسلامی، گفته است که در اجرای دستور رئیس قوه قضاییه، یکی از معاونان دادستانی را مامور پیگیری و تنظیم ادعانامه علیه مقامات آمریکایی کرده است.

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، روز گذشته، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، دستور داد "جرایم مسئولان و مقامات دولت آمریکا در حمایت و پشتیبانی از اقدامات و جنایات گروهک های تروریستی در داخل کشور" پیگیری و ادعانامه ای علیه مقامات آمریکایی در جهت طرح در مراجع صالح قضایی داخل و خارج تهیه شود.

این دستور پس از آن صادر می شود که مقامات آمریکایی برخی نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی را به دست داشتن در توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن متهم کرده و شورای امنیت سازمان ملل را از این اتهام مطلع ساخته اند و این احتمال مطرح شده که ممکن است در نظر داشته باشند ایران را در مجامع بین المللی به اقدام خصمانه متهم سازند.

در مقابل، برخی از مقامات جمهوری اسلامی بر آنچه که جنایات دولت آمریکا خوانده اند تاکید نهاده اند و احتمالا در نظر دارند در مقام پاسخگویی و رد اتهام ایالات متحده در مورد توطئه ترور یک دیپلمات خارجی در خاک آن کشور، مقامات آمریکایی را به ارتکاب جرایم دیگری متهم کنند.